Meleagris gallopavo
Turkey / Kalkon

04    2018-11-17    Caraucho, Peru

A close-up of the almost surrealistic head of a turkey.

En närbild på det närmast surrealistiska huvudet på kalkontuppen.