Ploceus subaureus
African golden weaver / Guldvävare

33c101    2019-01-28    Zanzibar, Tanzania

This female Golden weaver has just caught an arthropod.

Den här guldvävarhonan har precis fångat ett leddjur.