Perisoreus infaustus
Siberian jay / Lavskrika

33c036    2018-02-17    Kittan, Gästrikland, Sweden/Sverige

Two Siberian jays move around the feeding area in Kittan. In the picture, the characteristic, rust-red color of the wing coverts appears very clearly when the bird on the right takes off.

Två lavskrikor rör sig kring utfodringsplatsen i Kittan. På bilden framträder den karaktäristiska, klart roströda färgen på vingknogarna mycket tydligt när fågeln till höger lyfter.