Lonchura [Spermestes] cucullatus
Bronze mannikin / Bronsmunia

33c102    2018-01-28    Thika, Kenya

Next to the water, this Bronze mannikin sat on a wire. The species is distributed across large parts of sub-Saharan Africa. It builds on its nest most of the time and it can raise up to four broods in a year. It is the most widely distributed and the smallest munia (9-10 cm). It is a social bird, often appearing in groups of 8 to 20 individuals. It mainly subsists on grass seeds and is therefore often seen in different grasslands or on cultivated areas. In some places, it is therefore considered a pest by farmers. It is often heard by a "chik-chik". A characteristic feature of the plumage is the shiny blue-green spot on the shoulder. It is now classified in the genus Lonchura, still within the Estrildidae family.

Intill vattnet satt denna bronsmunia på en ledning. Arten är vitt spridd över stora delar av Afrika söder om Sahara. Den bygger bo mest hela tiden och den kan få upp till fyra kullar på ett år. Den är den mest vitt spridda och den minsta munian (9-10 cm). Den är en social fågel, uppträder ofta i flockar om 8-20 individer. Den lever på gräsfrön och ses därför ofta i olika gräslandskap eller på odlade områden. På vissa håll anses den vara en plåga för odlare. Den hörs ofta yttra ett 'chick-chick'. Ett karaktäristiskt drag är den glänsande blågröna fläcken på vingknogen. Den förs numera till familjen Lonchura som är ett fågelsläkte i familjen 'astrilder'.