Lagonosticta senegala
Red-billed [Senegal] firefinch / Rödnäbbad amarant

33c102    2018-02-07    Langano, Ethiopia/Etiopien

During my walk in Langano, I got pictures of a female Red-billed firefinch real soon (see previous picture), but I had to search for a male. Not until I was down by the shore of Lake Langano, I could photograph this typical male firefinch: about 10 cm long, with reddish plumage, with red on the head, the chest and the rump, but with brown wings and a black tail. It also has a pink bill and a yellow-white eye ring. The song is characteristic and resembles the word for 'chickpeas' in English: chick-pea-pea-pea.

Under min rundvandring i Langano fick jag bilder på en hona realivt snart (se föregående bild) men jag fick leta efter en hane. Först nere vid stranden av Langanosjön kunde jag fånga den här typiske hanen av rödnäbbad amarant: ca 10 cm lång, med rödaktig fjäderdräkt, med rött på huvud, bröst och övergump, men med bruna vingar och svart stjärt. Den har dessutom en rosa näbb och gulvit ögonring. Lätet är karaktäristiskt och påminner om ordet för 'kikärtor' på engelska: chick-pea-pea-pea.