Amadina fasciata
Cut-throat finch / Blodstrupsamadin

33c102    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

I have photographed this species several times, but most often at a medium distance. It is a relatively common finch - also as a cage bird in Europe. This time, however, it was peacefully perched in a thorny tree right next to the road, and we could drive close by with the jeep. Thus I got a close-up view from below - with a lot of blue sky as a background. The most typical of this species is of course the red throat band that gave it its name; in English associated with the blood from a cut throat... However, only the male features this red band; the female is creamy white on its throat. The food consists of grass seeds, now and then complemented by termites. During non-breeding times, it often appears in flock.

Den här fågeln har jag fotograferat flera gånger, men oftast på halvlångt håll. Det är en relativt vanlig fink - också som burfågel i Europa. Den här gången satt den emellertid tryggt i ett träd alldeles intill vägen och vi kunde köra intill med jeepen och jag fick en närbild snett nedifrån med mycket himmel. Det mest typiska för den här arten är givetvis det röda strupbandet som gett dess namn; på engelska associerat till blodet från en avskuren hals... Det är dock bara hannen som har detta band; honan är gräddvit på halsen. Födan består av gräsfrön, nu och då utdrygade med termiter. Den förekommer under icke-häckningstid ofta i flock.