Acryllium vulturinum
Vulturine guineafowl / Gampärlhöna

04    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

A section of a large flock of Vulturine guineafowl is passing by our vehicle. Suddenly, I get a feeling of old women striding along the road with a certain confidence. This species is 60-72 centimeters long and the body weight is around 1-1.5 kg, which makes it the largest of all the guineafowl species. It thrives in dry, open landscapes in northeastern Africa and often occurs in flocks, sometimes up to 25 individuals. It subsists on seeds, leaves, berries, fruits, roots and invertebrates and is commonly seen scratching for food in the dry soil.

En sektion av en stor flock gampärlhönor passerar oss. Plötsligt får jag en känsla av "pantertanter" som skrider fram i grupp. Med sina 60-72 centimeter och 1-1.5 kg tunga kropp är denna pärlhöna den allra största. Den trivs bäst i torra, öppna landskap i nordöstra Afrika och uppträder ofta i flock, ibland på upp till 25 individer. Den lever på frön, blad, bär, frukt, rötter och ryggradslösa smådjur och ses allmänt krafsa i den torra jorden efter något ätbart.