Tmetothylacus tenellus
Golden pipit / Guldpiplärka

33c084    2018-02-01    Samburu NP, Kenya

When preparing for a bird expedition, it is difficult not to mark any "favorites", some bird species that one would like to photograph. One of these yellow-marked ones in my species list for Kenya was the Golden pipit, a rather elusive individual that I had never even seen. It was absent during all our time in Samburu, but the last afternoon, on our way out of the park, we finally got a view of a typical male bird: golden yellow with a black bib. The species is said to be common in southern Somalia and it is locally not uncommon in East Africa. Samburu National Park is such a locality.

När man förbereder sig för en fågelexpedition är det svårt att inte pricka in några "favoriter", några fågelarter som man gärna skulle vilja fotografera. En av dessa gulmarkerade i min artlista för Kenya var guldpiplärkan, en ganska svårfångad individ som jag aldrig ens sett. Den höll sig undan under hela vår tid i Samburu, men sista eftermiddagen, på väg ut ur parken, så fick vi äntligen syn på en typisk hanfågel: guldgul med svart haklapp. Arten sägs vara vanlig i södra Somalia och är lokalt inte ovanlig i Östafrika. Samburu är en sådan lokal.