Andropadus [Arizelocichla] nigriceps
Eastern mountain greenbul / Svartkronad grönbulbyl

33c056    2018-01-29    Mount Kenya NP, Kenya

This is a medium-sized bulbul, actually exactly as large as the (very) Common bulbul (18 cm). It occurs sparingly and is limited to East Africa. In mountain areas between 1,350-3,300 m, such as Mount Kenya, however, it is not uncommon and not so difficult to see (or photograph). In the picture, we see most of the typical features: the green underside, the gray head with a broken, white eye ring. However, the black 'crown', which has given it its name in Swedish not clearly distinguishable. The species subsits on fruits, flowers, spiders, beetles and other insects. (The classification in relation to the subspecies and other closely related species is unusually tricky...)

Detta är en medelstor bulbyl, faktiskt exakt lika stor som den vanliga trädgårdsbulbylen (18 cm). Den förekommer sparsamt och är begränsad till Östafrika. I bergsområden mellan 1.350-3.300 m, som Mount Kenya, är den dock inte ovanlig och inte så svår att se (eller fotografera). På bilden ser vi de flesta av de typiska kännetecknen: den gröna undersidan, den grå huvudet med en bruten, vit ögonring. Den svarta 'kronan', som gett den dess namn är dock sällan så tydligt avgränsad. Arten lever på frukt, blommor, spindlar, skalbaggar och andra insekter. (Klassifikationen i förhållande till underarter och andra arter är ovanligt snårig...)