Rhodophoneus cruentus
Rosy-patched bushshrike / Rosabröstad busktörnskata

33c021    2018-01-30    Samburu NP, Kenya

On my 'wish list' for this birdwatching tour, I had included the Rosy-patched bushshrike because of its gaudy plumage! Towards the evening of the first day in Samburu, it was just there, right in front of us, singing at the top of its voice! It seemed so unaffected by our presence that it let us get up close with the jeep and take a series of pictures - and it just kept singing! This is a male of the northern subspecies, 'hilgerti,' which lacks the black element in the pink or red breast patch - which the males in the southern subspecies, 'cathemagmena,' and all females, actually have. It is a medium-sized bushshrike (23 cm) that mainly subsits on insects.

På min 'önskelista' för denna fågeltur stod den rosabröstade busktörnskatan eftersom den har en sådan säregen fjäderdräkt! Framåt kvällen den första dagen i Samburu så satt den där, den rosabröstade busktörnskatan och sjöng, för full hals! Den verkade såpass oberörd av oss att den lät oss komma nära med jeepen och ta en serie bilder, och den fortsatte bara att sjunga! Detta är en hanne av den nordliga underarten 'hilgerti' som saknar svart inslag i den rosa eller röda bröstfläcken - vilket hannarna i den sydliga underarten 'cathemagmena', och alla honor, faktiskt har. Det är en medelstor busktörnskata (23 cm) som huvudsakligen lever på insekter.