Tauraco hartlaubi
Hartlaub's turaco / Hartlaubturako

21    2018-01-30    Mount Kenya NP, Kenya

The Hartlaub'a turaco is a strange bird. Its appearance is very special. It is large, 43 cm, lives on high altitudes (1,500-3,200 m), is tree-living and the diet consists of fruit and berries. My experience is that it is also very difficult to photograph. It moves most of the time, high up in the trees and it is easily disturbed. What this image does not capture, however, is the red color that shines under the wings as it flies from one tree to another. (One can imagine the tint of the red from the red patch on the secondaries).

Hartlaubturakon är en märklig fågel. Dess utseende är mycket speciellt. Den är stor, 43 cm, lever på höga höjder (1.500-3.200 m), är trädlevande och dieten består av frukt och bär. Min erfarenhet är att den också är väldigt svårfotograferad. Den rör sig mest hela tiden, högt uppe i träd och den är ganska lättstörd. Det som den här bilden inte fångat är den röda färgen som lyser under vingarna när den flyger från ett träd till ett annat. (Man kan ana nyansen på den röda fläcken på spetsen av armpennorna).