Streptopelia senegalensis
Laughing dove / Palmduva

20    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

These three Laughing doves seemed to be on the starting line - to see who departed first ... The Laughing dove is, as you can see, a slender pigeon with a relatively long tail. It is widely spread, from West Africa to India, and from North Africa to South Africa. The characteristic speckled part of the neck can be inflated while cooing and the male often feeds the female during the foreplay to mating.

Dessa tre palmduvor såg ut att stå på startlinjen för att se vem som kom iväg först... Palmduvan är, som synes, en långsmal duva med en relativt lång stjärt. Den är vitt spridd, från Västafrika till Indien och från Nordafrika till Sydafrika. Det karaktäristiska fläckiga partiet på halsen kan blåsas upp vid kuttrande och hannen matar ofta honan under förspelet till parningen.