Pterocles lichtensteinii
Lichtenstein's sandgrouse / Strimmig flyghöna

19    2018-01-31    Samburu NP, Kenya

This is a male of Lichtenstein's sandgrouse, of the subspecies 'sukensis'. Lichtenstein's sandgrouse is found in a wide range of countries in the north of Africa and the Middle East. Samburu and central Kenya are actually the southernmost tip of its range. It is a bird that prefers open and dry areas, even deserts. It usually appears in pairs, like the male in the picture, and more rarely in flocks. It is 22–26 cm long and mainly subsits on seeds. Like most sandgrouses, male and female are different in size and coloring. The males are slightly larger and with more characteristic colors and markings.

Detta är en hanne av strimmig flyghöna av underarten 'sukensis'. Den strimmiga flyghönan återfinns fläckvis i en lång rad länder i nordligaste Afrika och i Mellanöstern. Samburu och centrala Kenya utgör faktiskt sydspetsen av dess utbredningområde. Det är en fågel som föredrar öppna och torra områden, till och med öknar. Den uppträder oftast i par, som hannen på bilden, och mera sällan i flock. Den är 22–26 cm lång och lever i huvudsak på frön. Liksom de flesta flyghönor är hanne och hona olika i storlek och färgteckningar. Hannarna är något större och med fler karaktäristiska färger och teckningar.