Aramides ypecaha
Giant wood-rail / Jätteskogsrall [Ipécaharall]

17    2017-11-18    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

Suddenly, this strange and strangely unknown bird appeared, a Giant wood-rail. It was foraging near the lagoon in the middle of the xerophytic forest. Unlike its close relative, the corncrake, it often appears in the open and this time we could follow it for a good while from the car. The Giant wood-rail has seven wood-rails as its closest relatives - all found in Central and South America and in the genus Aramides. It differs from its neighbor, the Gray-necked wood-rail, through its bright chin and its brown neck - and because it is significantly larger, 33-35 cm. In Bolivia it occurs only in the southeast corner of the country, in the Gran Chaco and Pantanal.

Plötsligt dök den upp, denna märkliga och märkligt okända fågel, jätteskogsrallen - som på senare tid också kallats Ipécaharall. Den letade föda i närheten av lagunen i skogen. Till skillnad från sin nära släkting kornknarren visar den sig ofta öppet och vi kunde därmed följa den en bra stund från bilen. Jätteskograllen har sju skogsrallar som närmaste släktingar - alla återfinns i Central- och Sydamerika och i släktet Aramides. Den skiljer sig från grannen gråhalsad rall genom sin ljusa haka och sin bruna nacke - och genom att den är betydligt större, 33-35 cm. I Bolivia förekommer den bara i sydöstra hörnet, i Gran Chaco och Pantanal.