Motacilla capensis
Cape [Wells's] wagtail / Kapärla

33c084    2017-09-24    Walvis Bay, Namibia

Like most wagtails, the Cape wagtail likes water, not for swimming or cleaning, which it also uses it for, but for all the insects that thrive there. This picture was taken on a beach with fine sand at Walvis Bay.

Som de flesta ärlor så gillar kapärlan vatten. Inte så mycket för att bada eller tvätta sig, vilket den också gör, men för att fånga de insekter som trivs där. Den här bilden är tagen på den fina sandstranden i bukten i Walvis Bay.