Onychognathus nabouroup
Pale-winged starling / Blekvingad glansstare

33c078    2017-10-08    Namibia

This species is endemic to southwestern Africa with Namibia as something of a core area. It it is quite common throughout the country and is even found in the capital Windhoek even though it has not yet been recorded breeding there. The "pale" wing patch that has given it its name is thus not typical of the otherwise quite homogeneously colored glossy starlings.

Den här arten är typisk för sydvästra Afrika med Namibia som något av ett kärnområde. Den förekommer ganska allmänt i landet och återfinns till och med i huvudstaden Windhoek även om några häckningar ännu inte rapporterats därifrån. Den "bleka" vingen som gett den dess namn är alltså inte typisk för de annars ganska homogent färgade glansstararna.