Tockus monteiri
Monteiro's hornbill / Monteirotoko

27    2017-10-08    Namibia

In the isolated mountain pass we encountered this Monteiro's hornbill at relatively close range. This is an "near-endemic" species in Namibia (the habitat extends into southern Angola). It is a strange hornbill in at least one respect. It subsists only on insects and arthropods

I det isolerade bergspasset såg vi denna monteirotoko på relativt nära håll. Detta är en nästan endemisk art i Namibia (habitatet sträcker sig in i södra Angola). Den är en märklig näshornsfågel i åtminstone ett avseende. Den lever enbart på insekter och leddjur.