Merops pusillus
Little bee-eater / Dvärgbiätare

27    2017-10-03    Namibia

Portrait of a Little bee-eater sitting on a branch by the river, waiting for an insect to pass by...

Porträtt av en dvärgbiätare som sitter på en gren och väntar på att någon insekt skall flyga förbi...