Alle alle
Little auk [Dovekie] / Alkekung

18    2017-07-17    Svalbard (Spitsbergen), Norway/Norge

Possibly a brooding parent as it scrutinzed us for quite a long time before it vanished into a nest under a large rock. (In this picture you can see the little white spot over the eye quite well.)

Möjligen en ruvande förälder eftersom denne studerade oss länge och väl innan hon/han hoppade ner i boet under en klippa. (Här syns f.ö. den lilla vita fläcken över ögat ganska tydligt). (Vill du veta mera om alkekungen? Läs Staffan Ulfstrands intressanta artikel "Alkekungen - liten men naggande god" i Vår Fågelvärld Nr 3 2017).