Accipiter nisus
Eurasian [Northern] sparrowhawk / Sparvhök

14    2017-04-10    Växjö, Sweden/Sverige

A sparrowhawk suddenly flew right over us in the bird tower at the Husebymaden Nature Reserve. It probably had just finished a meal for it still had a scrap of meat hanging from its beak...

En sparvhök drog plötsligt över oss i fågeltornet vid Husebymaden. Den hade nog nyligen avslutat en måltid för i näbben sitter fortfarande en slamsa av bytet...