Bostrychia hagedash
Hadada ibis / Hadadaibis

12    2017-02-12    Lake Naivasha, Kenya

A Hadada ibis foraging in the wetlands of Lake Naivasha. In this particular light you can cleraly see both the metallic green nuance on the wings and the sparkling red color of the bill - characteristics that otherwise easily disappear in a different light.

Hadadaibis på jakt efter föda i våtmarkerna invid Lake Naivasha. I just detta ljus så syns såväl den metalliskt gröna nyansen på vingarna och den gnistrande röda färgen på näbben tydligt - något som annars lätt försvinner i ett annat ljus.