Tringa melanoleuca
Greater yellowlegs / Större gulbena

18    2014-11-09    Hudson, Argentina

I en lagun, långt inne i torrskogen, såg vi några vadare. Tre av dem var av arten större gulbena, eleganta, och stora för att vara vadare. De var också relativt orädda och jag kunde ta en serie bilder på rimligt avstånd utan att verka störa. Gulbenan är "vintergäst" i Gran Chaco, flyttfågel från norr.