Platalea alba
African spoonbill / Afrikansk skedstork

12    2017-02-11    Nairobi NP, Kenya

The African spoonbill is a seemingly strange bird. Half of its head is bare and red, while the rest is covered with white, fluffy feathers. The bill is enormous, spoon-shaped and serrated (which can be seen at the top of the bill in the image) - all of course adapted to the substistence activities of the spoonbill; it subists from sweeping its half-open bill sideways, back and forth, thus capturing small fish, molluscs, crustaceans and insects.

Den afrikanska skedstorken är en till synes märklig fågel. Halva huvudet är kalt och rött medan resten är täckt av vita, fluffiga fjädrar. Näbben är enorm, skedformad och taggad (vilket kan urskiljas överst på näbben i bilden) - allt givetvis anpassat till skedstorkens försörjning. Den lever nämligen på att svepa med sin halvöppna näbb i sidled, fram och tillbaka och på så sätt fånga in småfisk, mollusker, kräftdjur och insekter.