Tricholaema lacrymosa
Spot-flanked barbet / Droppbarbett

29    2017-02-11    Nairobi NP, Kenya

For a Scandinavian birder a barbet seems like a real odd bird. It belongs to the order Piciformes (woodpeckers) but it looks nothing like the woodpeckers we know. The bill is thick rather than pointy and seems to be serrated, and is used frequently for fruit rather than insects. This barbet has flanks that are spotted which have given it its name "Spot-flanked barbet". It is also one of the barbets that have been kept as cage birds.

För en skandinavisk fågelskådare så känns en barbett som en verkligt udda fågel. Det är en "hackspettartad" fågel, men den liknar inte alls de hackspettar vi känner till. Näbben är snarare tjock än spetsig och ser ut att vara sågtandad. Den används dessutom oftare till frukter and till insekter Den här barbetten har speciella dropp-liknande fläckar på sidorna som gett den namnet 'droppbarbett', en av de barbetter som även hållits som burfåglar.