Nesomimus macdonaldi
Hood mockingbird / Españolahärmtrast

33c077    2016-11-12    Galapagos, Ecuador

As I mentioned before, this is a curious fellow. Last time on the Galapagos, one of these birds sat on one of my shoes and examined it closely. This time I was sitting on a rock when a mockingbird showed up. It looked at my hands, and, when it found nothing, walked around me and started nipping and pulling my shirt to see it there was any interesting there!

Som jag nämnt är detta en framfusig gynnare. Förra gången på Galapagos satte den sig på en av mina skor och inspekterade den noggrant. Den här gången satt jag och vilade på en sten i solen när den dök upp. När den insåg att jag inte hade något ätbart i handen, smög den sig runt och plötsligt lände jag hur den ryckte i skjortan för att se om den hittade något där!