Burhinus superciliaris
Peruvian thick-knee / Perutjockfot

18    2016-11-15    Playa Bujama, Peru

Playa Bujama ('Bujama Beach') is one of the beaches of the Pacific Ocean that receives many of the migrant birds, heading south. Some of the visitors are fairly local, however, like this couple of Peruvian thick-knees. These remarkable birds are nocturnal and therefore thay have extremely big eyes. In the daytime they just stand still and hope to escape discovery, relying on their camouflage colors.

Playa Bujama är en av de stillahavsstränder i Peru som tar emot flest flyttfåglar på väg söderut. Ett par av gästerna på stranden är dock relativt lokala, nämligen ett par perutjockfotar. Dessa märkliga vadare är nattaktiva och har därför abnormt stora ögon. Under dagen kan de, som här, försöka gömma sig genom att stå blickstilla och hoppas att kamouflagefärgen räddar dem från upptäckt.