Branta leucopsis
Barnacle goose / Vitkindad gås

03    2016-09-08    Hjälstaviken, Uppland, Sweden/Sverige

In my childhood, the Barnacle goose was a rarity. We usually saw just a small flock of geese that migrated towards the Arctic, their original nesting area. From 1971, however, this goose nests also in Sweden. And from the first pair at the time, today we count up to 14,000 individuals breeding in Sweden. This image is from Hjälstaviken in Uppland, in between the town of Enköping and the city of Uppsala. Here, tens of thousands of Barnacle geese pass annually. The experience of a flock of Barnacle geese flying off is so powerful that it is difficult to describe! I guess it must experienced to be understood. This is one individual out of many thousand on an early September day, close to the bird tower in Hjälstaviken.

Vitkindad gås var i min barndom en sällsynthet. Det var vanligtvis en liten flock gäss som drog upp mot Arktis som är deras ursprungliga häckningsområde. Från 1971 häckar de emellertid också i Sverige. Och från första paret vid den tiden räknar vi i dag med runt 14.000 individer som häckar i Sverige. Den här bilden är från Hjälstaviken i Uppland, en bit från Enköping. Där passerar årligen tiotusentals vitkindade gäss. Upplevelsen av en lyftande flock vitkindade gäss är så mäktig att den är svår att beskriva! Den måste nog upplevas för att man ska förstå. Det här är en individ av tusentals en tidig septemberdag, nära fågeltornet i Hjälstaviken.