Saxicola rubetra
Whinchat / Buskskvätta

33c075    2016-07-19    Slättåkra, Sweden/Sverige

Portrait of a juvenile Whinchat at Nöbbele, close to Slättåkra. The red part in the background is a reflection of a red barn, bathing in the evening light (just like the bird), and the black results from the forest beside it that was in the shade. Thus, the effects were created in the camera, not through manipulation afterwards, like some viewers seem to suspect!

Porträtt av juvenil buskskvätta i Nöbbele, nära Slättåkra. Det röda i bakgrunden är solljus som reflekteras i den faluröda ladugården i Nöbbele, medan det svarta är delar av skogen som just då låg i skulgga. Bilden är alltså komponerad i kameran - inte i Photoshop som en del misstänkt!