Sylvia communis
Common whitethroat / Törnsångare

33c067    2016-08-04    Österlen, Skåne, Sweden/Sverige

Portrait of an adult Common whitethroat in a blackberry bush.

Porträtt av adult törnsångare i en björnbärsbuske.