Anthus campestris
Tawny pipit / Fältpiplärka

33c084    2016-08-05    Österlen, Skåne, Sweden/Sverige

The Tawny pipit is decreasing rapidly in Sweden and is now close to exctinct. The last inventory identified only 42 pairs. Maybe that makes this species the rarest traditional breeding species in Sweden. I had no great hopes in being able to photograph it, but I went walking in the area where I knew that they could appear. And I was lucky to spot a couple foraging in the tall grass. In the picture, taken without a tripod or a hide, we can at least see how well camouflaged they are!

Från att ändå ha varit rimligt vanlig i södra Sverige för några generationer sedan är nu fältpiplärkan borta från alla traditionella häckningsplatser utom två, båda på Österlen. Kanske är detta nu Sveriges mest sällsynta häckande fågel. Vid sista inventeringen fann man endast 42 par. Jag hade inte stora förhoppningar om att kunna fotografera den, men på en av de två häckplatserna hade jag tur och stötte på ett par som letade efter föda i det höga gräset. På bilden ser vi hur väl kamouflerade fältpiplärkorna är...