Lanius collurio
Red-backed shrike / Törnskata

33c031    2016-07-19    Slättåkra, Sweden/Sverige

A juvenile Red-backed shrike sitting on a pole. What is surprising about this image is that you can discern no less than four Whinchats in the background. The two species, the Red-backed shrike and the Whinchat, obviously interact in some way - for some mutual benefit I presume.

En ung törnskata på en stängselpåle. Det som är överraskande med denna bild är att man kan ana inte mindre än fyra buskskvättor i bakgrunden! Törnskator och buskskvättor interagerar alltså på något sätt.