Cygnus cygnus
Whooper swan / Sångsvan

03    2016-06-26    Varanger NP, Norway/Norge

The Whooper swan has become more and more common in southern Sweden. But somehow it feels like it belongs to the Circumpolar region. This pair were breeding just outside the border of the Varanger National Park.

Sångsvanen har på senare år blivit allt vanligare i södra Sverige. Men på något sätt är det ändå här den känns allra mest hemma. Det här paret häckade i utkanten av Varangerhalvøya nasjonalpark.