Anser anser
Greylag goose / Grågås

03    2016-07-10    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

A flight of Greylag geese suddenly appeared just above my head...

En flock grågäss passerade plötsligt alldeles ovanför mitt huvud...