Aix galericulata
Mandarin duck / Mandarinand

03    2015-03-25    Volda, Norway/Norge

Mandarinanden är en praktfågel, importerad till Europa redan på 1700-talet. Under 1900-talet har förvildade exemplar etablerat sig på olika håll, bl.a. i Jämtland. Den här anden stötte jag på utanför hamnen i Volda i en fjord i sydvästra Norge.