Erithacus rubecula
European robin / Rödhake

33c075    2016-05-25    Slättåkra, Sweden/Sverige

A few days later, I took this picture from the kitchen window that shows even more variety in the robin diet.

Några dagar senare tog jag den här bilden från köksfönstret som visar ytterligare variation i rödhakens diet.