Erithacus rubecula
European robin / Rödhake

33c075    2016-05-25    Slättåkra, Sweden/Sverige

When I was mowing the lawn in Slättåkra, I detected a small bird flying out of our grass compost. I immedately stpooed the machine and left. But my curiosity had been awakened, and I kept an eye on the place. It turned out that a pair of robins had built a nest in one of the cavities in the compost. Now the female was brooding on at least four eggs while the male was busy bringing food. This picture was taken from my portable hide.

När jag klippte gräset upptäckte jag att en liten fågel flög ut ur vår gräskompost på gården. Jag avbröt genast klippningen och lämnade komposten. Men nyfikenheten var väckts och jag höll nu koll på vad som hände. Det visade sig att ett par rödhakar hade byggt bo i en hålighet som bildats där. Nu låg honan på minst fyra ägg medan hannen var på gång och hämtade föda. Detta är troligtvis hannen. Bilden är tagen från mitt portabla gömsle.