Anthus pratensis
Meadow pipit / Ängspiplärka

33c084    2016-06-14    Kungsängen, Uppsala, Sweden/Sverige

I have taken pictures of Meadow pipits several times - but never when it streches to scout the environment like a Meerkat (suricate)...

Jag har ganska ofta tagit bilder på ängspiplärka - men aldrig när den sträcker på sig för att spana som en surikat...