Aythya fuligula
Tufted duck / Vigg

03    2016-05-22    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

Back at Hornborgasjön. From my hide I can se Black-headed gulls, Mute swans, and Grelay geese. But while I am sitting there, this couple approaches: a black male with white flanks, and a brownish female. Both sexes are characterized by their glowing, yellow eyes, however.

Tillbaka vid Hornborgasjön. Utsikten från gömslet består av skrattmåsar, svanar och ett grågåspar. Men så kommer detta par av vigg, en mörk hanne med tydlig vit vingspegel och en hona som går mera i brunt. Karaktäristiskt för dem båda är givetvis de lysande, gula ögonen.