Phoenicurus ochruros
Black redstart / Svart rödstjärt

33c075    2016-04-15    Monfragüe NP, Extremadura, Spain/Spanien

I have seen the Black redstart on several occasions, but I have never had the opportunity to photograph a fully mature male. On this trip, however, I had several occasions, including a session in Cabañas. But the best series of photos I got here, in Monfragüe NP, where the bird was sitting on a branch over a precipice.

Jag har sett svart rödstjärt vid flera tillfällen, men aldrig kommit åt att fotografera en fullt utfärgad hane. På den här resan fick jag dock flera tillfällen, bl.a. en session i Cabañas. Men den bästa serien fick jag här, i Monfragüe NP, där fågeln satt på en gren över ett stup.