Troglodytes troglodytes
Wren / Gärdsmyg

33c053    2016-04-15    Monfragüe NP, Extremadura, Spain/Spanien

The Wren usually likes to hide in bushes and dens, but this individual sang openly from a from a rock in Monfragüe National Park.

Gärdsmygen brukar gilla att hålla till i stenmurar, hålor och skrymslan, men den här sjöng öppet från en klippa i nationalparken Monfragüe.