Sitta europaea
Eurasian nuthatch / Nötväcka

33c050    2016-04-10    Extremadura, Spain/Spanien

The Nuthatch is certainly common both in Sweden and in Spain, and it is the same species. But there seem to be some differences. I experienced the Spanish nuthatches as somewhat more aggressive and slightly darker in the color of the body.

Nötväckan är visserligen vanlig både i Sverige och i Spanien, och det är samma art. Men det tycks finnas skillnader. Jag upplevde t.ex. den spanska som väl så aggressiv och dessutom något mörkare i färgen på kroppen.