Dendrocopos major
Great spotted woodpecker / Större hackspett

29    2016-04-10    Extremadura, Spain/Spanien

From the hide for Rock bunting I saw no Rock buntings, but indeed some other, much more familiar birds. One of them was this the female Great spotted woodpecker.

Från gömslet för klippsparv såg jag inga klippsparvar, men väl en del andra, betydligt mer bekanta fåglar. En av dem som återkom var den här honan av större hackspett.