Aegypius monachus
Eurasian black vulture / Grågam

14    2016-04-11    Extremadura, Spain/Spanien

Portrait of a young black vulture (still with a dark head).

Porträtt av en ung grågam (fortfarande med mörkt huvud).