Anas acuta
Northern pintail / Stjärtand

03    2016-04-16    Extremadura, Spain/Spanien

We stopped at a lake to search for Penduline tits. Opposite we found a small pool of water with a gull and a lonely duck - this female pintail. The photograph itself did not turn out to be that overwhelming, but I still think it shows why I find this pintail so elegant.

Vi stannade till vid en sjö för att söka efter pungmes. Mittemot fanns en liten vattensamling med någon mås och en ensam and - denna stjärtandshona. Fotografiet som sådant blev väl inte överväldigande, men jag tycker ändå att det syns varför jag tycker att den är så elegant.