Pycnonotus barbatus
Common bulbul / Trädgårdsbulbyl

33c056    2016-02-10    Arusha NP, Tanzania

This is one of the most common species in East Africa. It appears in almost all circumstances, from national parks to private gardens. Therefore, it is often overlooked. But it displays beauty in its own right: the dark appearance of its head and upper side, its pointy crest and its bright, yellow rump.

Det här är en av de vanligaste fåglarna i Östafrika, trädgårdsbulbylen. Den förekommer i alltifrån nationalparker till trädgårdar och förbises därför ofta. Men likt vår egen skata så har den ju sina egna förtjänster i fråga om utseende. Det är helt enkelt en vacker fågel med sin huvudtofs, mörka huvud och ovansida och sin lysande, gula gump. För mig väcker den dessutom nostalgi eftersom den förekom som burfågel i Värnamo på 1960-talet när jag bodde där.