Tachycineta albiventer
White-winged swallow / Vitvingad svala

33c045    2015-11-21    Manu NP, Peru

The White-winged swallow is often found along rivers, like here on the Madre de Dios, where it awaits insects. You can often see it flying over the surface of the water, sometimes close to the river boats. It is 13 cm long, fairly common and quite widespread. It is characterized by its white wing patches.

Den vitvingade svalan trivs nära vatten, där den gärna sitter på en gren eller, som i det här fallet, på ett nedfallet träd och väntar på insekter. Ofta ser man den också flygande längs med floden, ibland stryker den helt nära flodbåtarna. Den är ca 13 cm lång och karaktäriseras just av sina vita vingfläckar. Den är ganska allmän och vitt spridd, bl.a. här längs floden Madre de Dios i Manuparken.