Psittacara erythrogenys
Red-masked parakeet / Rödmaskparakit

32    2015-11-11    Lima, Peru

In the daytime, the Red-masked parakeets wander about in the gardens of Lima, but at night they gather in these trees, not far away from the Kennedy park, but in the quieter exit, closed to traffic. I heard them at a distance, and soon I could see them, but to get a picture of green birds in a green tree proved to be fairly difficult...

På dagen drar rödmaskparakiterna omkring i stadens trädgårdar, men till kvälls samlas de i de här träden, inte långt från Kennedy-parken, men i den betydligt lugnare, avstängda nedfarten mot havet. Jag hörde dem på håll, och jag såg dem snart, men att få en bild på gröna fåglar som gömmer sig högt uppe i ett grönt träd var inte så lätt...