Branta canadensis
Canada goose / Kanadagås

03    2015-10-07    Uppsala, Sweden/Sverige

En ung kanadagås, ännu inte helt utfärgad.