Macronectes giganteus
Southern giant petrel / Sydlig jättestormfågel

09    2014-12-01    Sydatlanten (Southern Atlantic Ocean), Antarctica/Antarktis

Ett exemplar av sydlig jättestormfågel som följde vårt fartyg. Den särskiljs från nordlig ras genom att näbben är grönaktig i spetsen (den nordliga rasen har rödaktig näbb).