Anser anser
Greylag goose / Grågås

03    2015-09-04    Hjälstaviken, Uppland, Sweden/Sverige

Vid fågeltornet i Hjälstaviken var det som vanligt så här års fullt av gäss - tusentals och åter tusentals. Intrycket är massivt! Men det är svårt att representera på bild. De här fem grågässen får representera mängden...